Bezpečnosť ľudstva : Planéta. Vedecko-technický systém. Vesmír. Mikrosvet / Štefan Volner - Iris, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-89256-46-4
327 - politológia - vzťahy medziľudské - bezpečnosť - vznik života - baktérie - Zem - bunka - genetika - Slnko - plyny skleníkové - vymieranie - systém vedecko-technický - vesmír - teória relativity - vývoj vesmíru - mikrosvet - teória kvantová - sily jadrové - nanotechnológia - robotizácia - bezpečnosť ľudstva
voľná K103207 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ