Základy manažmentu / MikulᚠSedlák - Iura Edition, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-8078-193-4
338 - manažment - etika - manažment japonský - vzahy medzižudské - empirizmus - rozhodovanie - systém informačný - informácie - plánovanie - kontrola - plánovanie strategické - podniky - štruktúra organizačná - decentralizácia - vedenie žudí - komunikácia - komunikácia organizačná - komunikácia verbálna - komunikácia neverbálna - komunikácia interpersonálna - motivácia - manažér - schopnosti manažérske - Maslow, Abraham/psychlóg, filozof, psychiater/
vožná K103209 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ