Dejiny parašutizmu na Slovensku / Emil Tencer - Dag Gróf - ALFA print, Prievidza, 2000.
ISBN 80-967609-3-9
797.5 - šport - parašutizmus - Slovensko - dejiny - parašutisti - zoskoky - padáky - kurzy - metodika - aerokluby - súťaže - parašutizmus športový - výcvik - piloti - vojna svetová I. 1914-1918 - vojna svetová II. 1939-1945
voľná K103211 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ