Vladimír Mečiar Slovenské tabu / Dana Podracká , Ľuba Šajdová - SILENTIUM, , 2000.
ISBN 80-968275-5-3
323 - politika - politika slovenská - Mečiar, Vladimír - politici slovenskí - eseje - úvahy - rozhovory
voľná K103226 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ