Zborník vlastivedného múzea v Považskej Bystrici : Ročník 2 / Zborní zahl. - Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Pova‘sk  Bystrica, 2012.
ISBN 8-80-970619-2-0
069 - zborníky - múzeá vlastivedné - železnice - železnica lesná - výšivky - ulitníky - Strážovské vrchy - oblasti chránené - vozidlá jednostopové motorové - Považská Bystrica - Mariková - medveď hnedý
voľná K103249 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ