Otázky a odpovede z oznamovacej techniky / Hubert Meluzin - Alfa, Bratislava, 1974.
621.39 - technika - technika oznamovacia - prúd - prúd elektrický - prúd striedavý - telegrafia - morseovka - telefónia - ústredne telefónne - zosilňovače - rozhlas - telefóny
vožná K41946 D
vožná K41947 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ