Ako poskytovať prvú pomoc / Jozef Koppl - Príroda, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-07-01799-3
614.8 - pomoc prvá - bezpečnosť - epilepsia - krvácanie - zlomeniny - úrazy - popáleniny - poleptanie - úrazy elektrinou - otravy
voľná K103258 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ