Rádiotechnická príručka / Ján Fortuna prel., Rádiotechnick zahl. - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1967.
621.396 - technika - rádiotechnika - príručky - príručky praktické - obvody - obvody elektrické - tabužky - tabužky matematické
vožná K82327 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ