Rádiotechnická príručka / Ján Fortuna prel., Rádiotechnick zahl. - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1967.
621.396 - technika - rádiotechnika - funkcie goniometrické - elektrónky - zosilňovače - vinutie - antény - transformátory
vožná K55470 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ