Rádioelektronika : Prenosová čas / Ladislav Marvánek , Jiří Vackář , Ferdinand Suchoň prel. - Alfa, Bratislava, 1976.
621.396 - technika - rádiotechnika - elektrotechnika - prenos - prenos informácií - rádiá (rozhlasové prijímače) - vlny - vlny elektromagnetické - antény - televízia - rádiolokácia
vožná K44869 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ