Lekárska elektronika / Juliusz Keller - Alfa, Bratislava, 1975.
621.38 - technika - elektronika - elektronika lekárska - bionika - bionika pohybová - protézy - protézy končatín - stimulátory - neurofyziológia - bunky - bunky nervové - systém - systém nervový - lasery - terapia - terapia laserová - termografia - infrafotografia - telemetria - röntgenológia - žiarenie - žiarenie ionizujúce - ožarovanie - technika jadrová
voľná K61334 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ