Umenie zablúdiť / Boris Filan - Slovart, Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-556-1152-5
91 - cestopisy - zážitky skutočné - Istanbul - Krakov - Sarajevo - Florencia
voľná K103294 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ