Učení Lotosu : Praktické duchovní učení putujícího budhistického mnicha / Bhante Y. Wimala , Jana Housarová prel. - Labrix, Pardubice, 2002.
ISBN 80-902993-0-X
294.3 - budhizmus - lotos - učenie lotosu - posolstvo - meditácie - karma - učenie duchovné - mnísi
vožná K96111 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ