Veľký svet malých vecí : Kapitoly o elektronike / Eduard Drobný - Smena, Bratislava, 1987.
Edícia Sputnik
621.38 - technika - elektronika - mikroelektronika - televízory - magnetofóny - rádiá (rozhlasové prijímače) - roboty - počítače
voľná K78137 D
voľná K78138 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ