Mikroelektronické senzory / Arnošt Guldan - Alfa, Bratislava, 1988.
621.385 - technika - mikroelektronika - sieťotlač - lasery - dotovanie - difúzia - fotolitografia - technika planárna - obvody - obvody integrované - polovodiče - javy termoelektrické - fotóny - žiarenie - žiarenie ionizujúce - ionizácia - rezonancia - senzory
voľná K78436 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ