Silnoproudá zařízení / Rudolf Balák - SNTL, Praha, 1987.
621.3 - elektrotechnika - prístroje elektrické - stroje elektrické - elektroenergetika - pohony elektrické - akumulátory - technika svetelná - zariadenia elektrické tepelné - silnoprúd - rozvody elektrické - skraty
vožná K76737 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ