Ceny v marketingu / Michal Oláh - Elita, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-970135-0-9
učebnice vysokoškolské - marketing - politika cenová - ekonomika - ceny - trh - mechanizmus trhový - hospodárstvo trhové - tvorba cien - konkurencia trhová - dopyt - elasticita - stratégia podniku - stratégia cenová - náklady - kalkulácia - oceňovanie - oceňovanie majetku - audit - audit marketingový - euro - podnikanie - ruch cestovný - obchod medzinárodný - služby - poisovníctvo - 339
vožná K103353 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ