Využití laserové techniky v investiční výstavbě / Milan Kašpar , Jiří Pospíšil - Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1989.
621.375 - technika - lasery - žiarenie - prístroje - prístroje meracie
voľná K90391 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ