Kvantová elektronika / Rudolf Hajossy prel., Anton Štrba prel., Vladimír Mesároš prel., Kvantov zahl. - Alfa, Bratislava, 1973.
621.375 - technika - elektronika - elektronika kvantová - polovodiče - lasery - dipóly - zosilňovače - optika - technika laserová
vožná K82771 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ