Použitie elektrickej energie / Jaroslav Dvořáček - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1963.
621.35 - technika - elektrotechnika - prístroje - prístroje elektrické - ističe - elektromagnety - transformátory - stroje indukčné - motory - elektroenergetika - energia - energia elektrická - energetika - rádiotechnika - vozidlá - vozidlá elektrické - technika oznamovacia - telefónia - zvuk - záznam zvukový
vožná K82839 D
vožná K82840 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ