Elektrotechnika / Bohuslav Květ , Jozef Kurtha prel. - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1964.
621.3 - elektrotechnika - prúd - prúd jednosmerný - elektromagnetizmus - indukcia - indukcia elektromagnetická - prúd striedavý - stroje - stroje elektrické - transformátory - energia - energia elektrická - elektrónky - automatizácia - polovodiče - televízia
vožná K103392 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ