Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007 / Koncepci zahl. - Iuventa - NK Mládež, Bratislava, 2002.
ISBN 80-88893-82-8
152 - politika štátna - rodina - výchova - výchova detí - vzdelávanie mládeže - štýl životný - mobilita - mobilita mládeže - demografia - zamestnanosť - život politický - čas voľný - javy sociálnopatologické - prostredie životné - Rómovia - menšiny etnické - politika kultúrna - vidiek
voľná K103399 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ