K metodike vyučovania filozofie / Juraj Šuch - Metodicko-pedagogické centrum, Pre¨ov, 2003.
ISBN 80-8045-274-1
filozofia - metodika - 371 - práce filozofické - eseje - olympiády filozofické - listy pracovné - pedagogika - príručky metodické
vožná K103400 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ