Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia / Dana Hučková zost., Rudolf Chmel zost., Slovní zahl. - Kalligram, Bratislava, 2009.
Edícia Knižnica slovenskej literatúry
ISBN 8-80-8101-280-8
82 - literatúra - literatúra slovenská - 19. storočie - diela literárne - poézia slovenská - próza slovenská
voľná K103402 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ