Max Planck : Hledač absolutna / Igor Jex - Prometheus, Praha, 2000.
Edícia Velké postavy vědeckého nebe
ISBN 80-7196-172-8
929 PLANCK, M. - Planck, Max - biografie - fyzika - fyzika teoretická - absolútno
vožná K96126 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ