Krtko a zima / Zdeněk Miler , Kateřina Miler , Hana Doskočilová , Nataša Ďurinová prel., Zdeněk Miler ilustr. - Albatros, Praha, 2008.
ISBN 8-80-00-02235-2
literatúra česká - leporelá
vypožičaná K103454 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ