Slovensko 2009 : Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010 / Slovensk zahl. - Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2010.
Edícia Slovensko v pohybe
ISBN 80-89345-23-6
323 - Slovensko - politika slovenská - Slovenská republika - politika vnútorná - práva ľudské - práva menšinové - Rómovia - správa verejná - mienka verejná - politika zahraničná - vývoj ekonomický - prostredie životné - rozvoj regionálny - vidiek - školstvo - zdravotníctvo - kultúra - médiá - organizácie neziskové - dobrovoľníctvo - bezpečnosť vnútorná - korupcia
voľná K103468 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ