Záhrada smrti / Henning Mankell , Simona Jánošková prel. - Marenčin PT, Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-8114-415-8
literatúra švédska - trilery - romány napínavé - komisár Wallander
vožná K103476 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ