Plavec / Joakim Zander , Jana Melichárková prel. - Fortuna Libri, Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-8142-335-2
literatúra švédska - romány napínavé - Afganistan - Blízky východ - agenti
vožná K103490 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ