Elektrické přístroje. Základy teorie / B. K. Buž , kol , Vladimír Suchánek prel. - SNTL, Praha, 1977.
621.313 - elektrotechnika - stroje elektrické - prístroje elektrické - prúd elektrický - oblúk elektrický - kontakty elektrické - obvody magnetické - elektromagnety - prevody - napätie elektrické - zosilovače - skraty
vožná K83361 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ