Elektroinštalácia v malých stavbách a objektoch / Kazimír Kremničan - Práca, Bratislava, 1997.
ISBN 80-7094-317-3
621.315 - technika - inštalácia - inštalácia elektrická - napätie - napätie elektrické - vodiče - materiály - materiál - materiál elektroinštalačný - rozvody - rozvody elektrické - spotrebiče - spotrebiče elektrické - pomoc prvá - úrazy - úrazy elektrinou - elektroinštalácie
voľná K90501 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ