Stavba elektrických strojů / Igor Petrovič Kopylov , Petr Voženílek prel. - SNTL, Praha, 1988.
Edícia Redakce elektrotechnické literatury
stroje elektrické - obvod magnetický - odpor elektrický - stroje asynchrónne - stroje synchrónne - konštrukcie - 621.313 - stroje jednosmerné - elektrotechnika
voľná K83412 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ