Elektrické stroje a přístroje / Josef Říha - SNTL, Praha, 1986.
Edícia Redakce elektrotechnické literatury
621.313 - elektrotechnika - stroje elektrické - prístroje elektrické - prúd striedavý - oblúk elektrický - transformátory - stroje asynchrónne - stroje synchrónne - stroje jednosmerné - dynamá
vožná K73855 D
vožná K73856 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ