One Day / David Nicholls - Hodder, London, 2009.
ISBN 8-0-340-89698-3
literatúra anglická - jazyk anglický - romány humoristické - vzťahy partnerské - romány ženské
vypožičaná K103496 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ