Stalingrad 1942-1943 : Pekelný kotel / Stephen Walsh , Pavel Dan prel. - Ottovo nakladatelství, Praha, 2003.
ISBN 80-7181-769-4
vojna svetová II. 1939-1945 - operácie - operácie bojové - operácia Barbarossa - Stalingrad - Nemecko - 940.53 - Rusko - vojaci - armáda - armáda nemecká - armáda Červená - operácie vojenské
vožná K103518 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ