Celiakia - choroba a diéta / Kvetoslava Rimárová , kol - Elfa, Ko¨ice, 2008.
ISBN 8-80-8086-095-0
celiakia - etiológia - epidemiológia - genetika - diagnostika - liečba - diéta - diéta bezlepková - lepok - kódex potravinový - alergie potravinové - alergény potravinové - alergény - výživa - choroby civilizačné - probiotiká - združenia občianske - nadácie - 616-056
voľná K103534 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ