Regulace elektrických strojů / Oldřich Hora , Stanislav Navrátil , kol - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1976.
Edícia Redakce elektrotechnické literatury
621.313 - stroje elektrické - regulácia - technika regulačná - transformátory - stroje indukčné - stroje synchrónne - stroje jednosmerné - energia elektrická - rovnice diferenciálne
vožná K83055 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ