Slovník spoločenských vied / Slovní zahl. - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1997.
ISBN 80-08-02592-1
3(038) - slovníky - vedy spoločenské - filozofia - politológia - sociológia - psychológia - estetika - právo
vožná K96140 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ