A deň sa vrátil : Čo nasledovalo po 17. novembri 1939 / Jozef Leikert - Astra, Bratislava, 1994.
ISBN 80-967060-1-2
32 - študenti - Deň študenstva - november 1989 - revolúcia nežná - demonštrácie - demonštrácie študentské - spomienky - popravy - vojna svetová II. 1939-1945 - gestapo - mučenie - Opletal, Jan - Československo - dejiny - dejiny Československa - odboj - odboj československý
voľná K103540 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ