Trampoty s rodom : Feminizmus a podrývanie identity / Judith Butler , Jana Juráňová prel. - ASPEKT, Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-8151-028-1
etika - feminizmus - identita - identita rodová - sexualita - bisexualita - genetika - 17 - rod - heterosexualita - homosexualita - lesbizmus - pohlavie - pohlavie fiktívne - diferencia - diferencia pohlavná - štrukturalizmus - incest - transsexualita
vožná K103548 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ