Stíhač : Bitva o Británii-jak to skutečně bylo / Len Deighton , Vladimír Valouch prel. - Práce, Praha, 1992.
ISBN 80-208-0218-5
355 - vojenstvo - Veľká Británia - vojna svetová II. 1939-1945 - operácie - operácie bojové - operácie vojenské - letci - letci československí
voľná K103560 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ