Boj o Filipíny / Miloš Hubáček - Panorama, Praha, 1990.
ISBN 80-7038-143-4
355 - vojenstvo - vojna svetová II. 1939-1945 - Filipíny - Japonsko - USA - armáda americká - operácie - operácie bojové - operácie vojenské - operácie námorné - bitky námorné
vožná K103567 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ