Invaze / Miloš Hubáček - Panorama, Praha, 1991.
ISBN 80-7038-214-7
355 - vojenstvo - vojna svetová II. 1939-1945 - operácie - operácie vojenské - operácie bojové - operácia Overlord
vožná K103571 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ