Ako prestať fajčiť / Július Tomin , Ľubomír Kotrha ilustr. - Osveta, Martin, 1990.
ISBN 80-217-0109-9
178 - fajčenie - hypnóza - akupunktúra - fajčenie pasívne - ochrana nefajčiarov - tabak - história tabaku
voľná K81836 D
voľná K103580 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ