Najlepšie svetové čítanie : Kým sa stebou rozlúčim. Strážnik. Letný ostrov. Najdlhší deň / Mary Higgins-Clark , Chris Ryan , Kristin Hannahová , Greg Iles , Jana Nagyová prel., Hviezdoslav Herman prel., Adriena Richterová prel. - Readers Digest Výber, Bratislava, 2002.
ISBN 80-88983-25-8
literatúra svetová - čítanie svetové
vožná K103582 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ