Lexikón k prijímacím skúškam na právnické fakulty v Slovenskej republike / Jaroslav Chovanec - Slovenský inštitút vzdelávania, Bratislava, 2005.
ISBN 80-969289-0-2
34 - lexikóny - skúšky prijímacie - fakulty právnické - dejiny slovenské - osobnosti - dejiny svetové - štát - právo - vedy politické - ekonómia - testy EQ - Najvyšší kontrolný úrad SR
voľná K96146 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ