Základy úpravníckej elektrotechniky / Juraj Bartoš - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1957.
621.315 - elektrotechnika - schémy - rozvodne elektrické - filtre - filtre elektrické - napätie - napätie elektrické - dipóly - značky - značky elektrotechnické
vožná K10163 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ