Pýtiine pokyny / Erik Axl Sund , Jana Melichárková prel. - Ikar, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-551-4180-0
literatúra švédska - trilery - trilery psychologické - romány kriminálne
1. Havranie dievča 2. Plameň túžby
vožná K103615 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ