Slovenčina na dlani : Základné poznatky zo všeobecnej jazykovedy, morfológie, fonetiky, syntaxe, poetiky, štylistiky, rétoriky a z dejín jazyk / Zora Špačková zost. - Príroda, Bratislava, 2001.
ISBN 80-07-00362-2
808.54 - jazyk slovenský - slovníky - výrazy odborné - heslá
voľná K96149 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ