Slovenský jazyk a literatúra : pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách / Milada Caltíková - Enigma, Nitra, 2004.
Edícia Chystáte sa na maturitu?
ISBN 80-85471-95-7
808.54 - jazyk slovenský - literatúra - maturity - učivo stredoškolské - sloh - štýl jazykový - morfológia - lexikografia - teória literatúry
vožná K96150 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ